Woodbulls Future

 

Life at Woodbulls Future

Puppies At the Woodbulls Future kennel

Puppy's die bij Woodbulls Future geboren worden vertoeven in huis tot ze naar hun nieuwe baasjes vertrekken.We socialiseren de puppy's zo goed mogelijk en met een beetje geluk weten ze al dat ze hun plasje en kakje buiten horen te doen. Lopen aan het lijntje wordt vanaf de zevende week dagelijks geoefend en gaat na enkele dagen al redelijk vlot. Bij het afhalen van de pups wordt er een puppy pakket aangeboden met een zakje voeding, voedingsadvies en enkele nuttige tips hoe de puppy best wordt begeleid in de eerste levensmaanden. Het gezondheidsboekje of paspoort met de nodige inentingen en de instructies voor voor verdere inentingen wordt meegegeven. Elke pub zal een DNA test ondergaan en een stamboek ontvangen, indien de nieuwe verblijfplaats niet te ver is en het stamboek in ons bezit is komen we deze graag persoonlijk bij u afgeven, anders wordt deze verzonden per post. Voor alle honden aangekocht bij de Woodbulls Future kennel staan wij dag en nacht ter beschikking voor vragen of noodgevallen. Zijn er nog vragen die u ons graag stelt of wil u graag onze honden ontmoeten graag een mailtje aan inge.leys@hotmail.com

 

Puppies born at Woodbulls Future stay in the house until they leave for their new owners. We socialize the puppies as well as possible and with a bit of luck they already know that they should do their pee and poop outside. Walking on the leash is practiced daily from the seventh week on and goes quite smoothly after a few days. When picking up the puppies, a puppy package is offered with a bag of food, nutritional advice and some useful tips on how the puppy is best guided in the first months of life. The health booklet or passport with the necessary vaccinations and the instructions for further vaccinations is provided. Every pub will undergo a DNA test and receive a studbook, if the new place of residence is not too far and the studbook is in our possession, we will gladly deliver it to you personally, otherwise it will be sent by post. For all dogs purchased at the Woodbulls Future kennel we are available day and night for questions or emergencies. Are there any questions that you would like to ask us or would you like to meet our dogs, please send an email to inge.leys@hotmail.com

 

Contact:
inge.leys@hotmail.com
0032(0)476805308
Belgium

Follow us at